Forum WM.pl

Forum Warmińsko-Mazurskiego Portalu Regionalnego
Teraz jest Pn maja 21, 2018 3:10 pm

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 12 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: MNIEJSZOŚCI NARODOWE
PostNapisane: N maja 16, 2010 5:18 pm 
Zdobywca
Zdobywca
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Cz gru 25, 2003 1:32 am
Posty: 1778
Lokalizacja: Olsztyn
ok ukraińcy mają już swoje forum a dlaczego nie ma reszty mniejszości na forum dyskryminacja jakaś czy co :?: :?:
Białorusini
Czesi
Litwini
Niemcy
Ormianie
Rosjanie
Słowacy
Ukraińcy
Żydzi

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce
Polskę zamieszkują przedstawiciele 9 mniejszości narodowych:

Białorusini,
Czesi,
Litwini,
Niemcy,
Ormianie,
Rosjanie,
Słowacy,
Ukraińcy,
Żydzi,
i 4 mniejszości etnicznych:

Karaimi,
Łemkowie,
Romowie,
Tatarzy.
Ponadto, tereny województwa pomorskiego zamieszkują Kaszubi, społeczność posługująca się językiem regionalnym.

Białorusini to mniejszość narodowa tradycyjnie zamieszkała na południowo-wschodnich terenach województwa podlaskiego. Podczas przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań narodowość białoruską zadeklarowało 47 640 obywateli polskich, w tym: w województwie podlaskim - 46 041, mazowieckim - 541, warmińsko-mazurskim - 226, lubelskim - 137, pomorskim - 117, zachodnio-pomorskim - 117. Największe skupiska obywateli polskich narodowości białoruskiej znajdują się w południowo-wschodnich powiatach województwa podlaskiego: hajnowskim (39,1 % mieszkańców powiatu), bielskim (19,80 %), siemiatyckim (3,46 %), białostockim (3,2 %) i w Białymstoku (2,53 %). Na terenie 12 gmin województwa podlaskiego przedstawiciele mniejszości białoruskiej stanowią ponad 20 % mieszkańców gminy, w tym w 4 - ponad 50 %.

W Parlamencie zasiada jeden przedstawiciel mniejszości białoruskiej wybrany z listy komitetu Lewica i Demokraci. W wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2006 r. mniejszość białoruska wystawiała swoich kandydatów na terenie województwa podlaskiego. Część środowisk mniejszości białoruskiej powołała odrębny komitet wyborczy – Białoruski Komitet Wyborczy. Na terenie powiatu hajnowskiego komitet ten występował jako Komitet Wyborczy Białorusko-Ludowy, a w powiecie bielskim zawiązał Koalicję Bielską. Ponadto kandydaci reprezentujący mniejszość białoruską ubiegali się o mandaty z list innych komitetów wyborczych. W wyniku wyborów trzech przedstawicieli mniejszości białoruskiej, ubiegających się o mandat z list komitetów Lewica i Demokraci oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, zostało wybranych do sejmiku województwa podlaskiego. Przedstawiciele mniejszości białoruskiej zasiadają również w radach powiatów hajnowskiego i bielskiego. Kilku przedstawicieli mniejszości białoruskiej zostało wybranych na stanowiska wójtów i burmistrzów gmin i miast województwa. Ponad trzydzieści osób należących do tej mniejszości zasiada, z ramienia komitetów mniejszości białoruskiej oraz innych komitetów wyborczych, w radach gmin województwa podlaskiego, w części z nich osoby należące do mniejszości wchodzą w skład ugrupowań sprawujących władzę.

W roku szkolnym 2005/2006 języka białoruskiego uczyło się w 40 placówkach oświatowych 3 535 uczniów należących do tej mniejszości.

Zdecydowana większość przedstawicieli mniejszości białoruskiej należy do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Główne organizacje:

Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne,
Związek Białoruski w Rzeczypospolitej Polskiej - w skład którego wchodzą, działające autonomicznie: Białoruskie Stowarzyszenie Literackie "Białowieża", Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich, Rada Programowa Tygodnika „Niwa”, Białoruskie Zrzeszenie Studentów, Towarzystwo „Chatka” z Gdańska oraz partia polityczna Białoruskie Zjednoczenie Demokratyczne,
Białoruskie Forum Samorządowe w Rzeczypospolitej Polskiej,
Związek Młodzieży Białoruskiej,
Stowarzyszenie „Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej” w Hajnówce,
Towarzystwo Kultury Białoruskiej,
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego „AB-BA”.
Najważniejsze tytuły prasowe:

„Niwa” - tygodnik,
„Czasopism” - miesięcznik,
„Bielski Hostineć” – kwartalnik,
„Białoruskie Zeszyty Historyczne" – półrocznik,
„Termapiły” – rocznik,
„Annus Albaruthenicus” – rocznik.
Niepubliczne media:

Białoruskie Radio „Racja” – nadające programy w języku białoruskim.
Największe imprezy kulturalne:

Festiwal Muzyki Młodej Białorusi „Basowiszcza”,
Festiwal „Piosenka Białoruska” w Białymstoku,
Festiwal Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej „Jesień Bardów”,
Międzynarodowy Festiwal Kulturalny „Siabrouskaja Biasieda”,
Święto Kultury Białoruskiej w Białymstoku,
Święto „Kupalle” w Białowieży,
Polsko-Białoruskie Warsztaty Literackie „Biazmieżża”,
Konkurs Poezji i Prozy „Debiut”.
Czesi to mniejszość narodowa, do której przynależność podczas przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zadeklarowało 386 obywateli polskich, w tym: w województwie łódzkim - 111, śląskim - 61, dolnośląskim - 47, mazowieckim - 37. Pierwsza migracja czeska na tereny Polski miała miejsce w połowie XVI w. i związana była z prześladowaniami religijnymi Braci Czeskich. Następne fale migracji miały miejsce w pierwszej połowie XVII w., drugiej połowie XVIII w. i na początku XIX w. – ta ostatnia związana była z rozwojem przemysłu włókienniczego w Łodzi. Obecnie najwięcej osób narodowości czeskiej mieszka w miejscowości Zelów (powiat bełchatowski, województwo łódzkie).

Mniejszość czeska nie ma swoich przedstawicieli w Parlamencie. Mniejszość ta nie wystawiała również swoich kandydatów w wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2006 r.

Mieszkający w Polsce Czesi tradycyjnie są ewangelikami.

Główna organizacja:

działalność społeczno-kulturalna osób należących do mniejszości czeskiej koncentruje się wokół Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie.
Najważniejszy tytuł prasowy:

sprawy dotyczące mniejszości czeskiej poruszane są na łamach czasopisma „Kalendarz Zelowski - rocznik społeczno-kulturalny czesko-braterskiej parafii ewangelicko-reformowanej w Zelowie”.
Największa impreza kulturalna:

coroczny konkurs przedszkolnych zespołów teatralnych.
Karaimi są najmniej liczną mniejszością etniczną w Polsce. Podczas przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań narodowość karaimską zadeklarowało 43 obywateli polskich. Karaimi mieszkają przede wszystkim w Warszawie i okolicach, Wrocławiu oraz w Trójmieście. Pierwsze grupy Karaimów przybyły z Krymu w XIII wieku i osiedliły się na ziemiach księstwa halicko-wołyńskiego (Łuck, Halicz, Lwów). Na przełomie XIII/XIV w. duża grupa Karaimów została osiedlona w Trokach koło Wilna. Na obecne tereny Polski Karaimi przesiedlili się po II wojnie światowej w wyniku repatriacji ze wschodnich kresów Rzeczypospolitej.

Mniejszość karaimska nie ma swoich przedstawicieli w Parlamencie. Mniejszość ta nie wystawiała również swoich kandydatów w wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2006 r.

Karaimi zatracili znajomość ojczystego języka, wyróżnia ich natomiast religia karaimska, wywodząca się z judaizmu. Istotne znaczenie w życiu mniejszości karaimskiej ma działalność Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Główna organizacja:

Związek Karaimów Polskich.
Najważniejszy tytuł prasowy:

Awazymyz – ukazuje się 3 razy do roku.
Litwini to mniejszość narodowa tradycyjnie zamieszkała na północnych terenach województwa podlaskiego. Narodowość litewską podczas przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zadeklarowało 5 639 obywateli polskich, w tym: w województwie podlaskim - 5 097, mazowieckim - 99, warmińsko-mazurskim - 83, pomorskim - 75, zachodniopomorskim - 67, dolnośląskim - 53. Największe skupisko osób należących do mniejszości litewskiej znajduje się na terenie powiatu sejneńskiego w województwie podlaskim, gdzie 21,20 % obywateli polskich zadeklarowało w trakcie spisu powszechnego narodowość litewską. Litwini zamieszkują głównie gminę Puńsk - 74,36 % mieszkańców, gminę wiejską Sejny – 18,52 %, gminę miejską Sejny – 7,80 % oraz należącą do powiatu suwalskiego gminę Szypiliszki – 2,66 % mieszkańców.

Mniejszość litewska nie ma swoich przedstawicieli w Parlamencie. W wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2006 r. mniejszość litewska nie wystawiła swoich komitetów wyborczych. Kandydaci reprezentujący tę mniejszość ubiegali się o mandaty z list lokalnych komitetów wyborczych. W wyniku wyborów trzy osoby należące do mniejszości litewskiej zasiadają w radzie powiatu sejneńskiego. W radzie gminy Puńsk przedstawiciele mniejszości litewskiej mają 14 mandatów (na 15 możliwych), ponadto członkowie mniejszości zasiadają w radach miasta i gminy Sejny. Przedstawiciel mniejszości litewskiej pełni również funkcję wójta gminy Puńsk.

W roku szkolnym 2005/2006 języka litewskiego jako ojczystego uczyło się w 17 placówkach oświatowych 686 uczniów. W większości wspomnianych placówek oświatowych język litewski jest językiem wykładowym – taki model nauczania mniejszość litewska wybrała jako jedyna mniejszość w Polsce. Nauczanie języka i w języku litewskim zorganizowane jest na wszystkich poziomach nauczania.

Zdecydowana większość przedstawicieli mniejszości litewskiej to wierni Kościoła Rzymskokatolickiego.

Główne organizacje:

Wspólnota Litwinów w Polsce,
Stowarzyszenie Litwinów w Polsce,
Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza,
Fundacja im. Biskupa Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski w Sejnach”.
Najważniejsze tytuły prasowe:

„Aušra” - dwutygodnik,
„Aušrelé” - miesięcznik dla dzieci,
„Šaltinis” – kwartalnik.
Najważniejsze imprezy kulturalne:

Jarmark Folklorystyczny „Zielna”,
Festiwal Teatrów Stodolanych,
Festiwal Teatrów Dziecięcych,
„Sąskrydis” - zlot litewskich zespołów artystycznych,
Koncert Zaduszkowy „Velines”.
Łemkowie to mniejszość etniczna, do której przynależność podczas przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zadeklarowało 5 850 obywateli polskich, w tym: w województwie dolnośląskim - 3 082, małopolskim - 1 580, lubuskim - 784, podkarpackim - 147, zachodniopomorskim - 66. Tradycyjnie członkowie tej mniejszości zamieszkiwali tzw. Łemkowszczyznę, czyli Beskid Niski i część Beskidu Sądeckiego. Na tereny obecnego zamieszkiwania (zachodnie województwa kraju) zostali przesiedleni w 1947 r. w wyniku akcji „Wisła” (potępionej przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 1990 r.). Współcześnie jedynie część Łemków mieszka na terenach historycznej Łemkowszczyzny (województwo małopolskie).

Część Łemków podkreśla swoją przynależność do narodu ukraińskiego, inni deklarują, że z narodem tym nie mają związków.

Mniejszość łemkowska nie ma swoich przedstawicieli w Parlamencie. W wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2006 r. mniejszość łemkowska nie wystawiła swoich komitetów wyborczych, jednocześnie kandydaci reprezentujący tę mniejszość ubiegali się o mandaty z list różnych komitetów wyborczych. Osoby należące do mniejszości kandydowały w województwach: lubuskim, małopolskim i dolnośląskim.

W wyniku wyborów sześciu przedstawicieli mniejszości łemkowskiej zasiada w radach czterech gmin województwa małopolskiego, a pięciu innych w radach czterech gmin województwa dolnośląskiego. Ponadto przedstawiciel mniejszości łemkowskiej został wójtem w jednej z gmin województwa małopolskiego.

W roku szkolnym 2005/2006 języka łemkowskiego uczyło się w 37 placówkach oświatowych 295 uczniów należących do tej mniejszości.

Łemkowie w zdecydowanej większości należą do dwóch Kościołów: Kościoła Katolickiego Obrządku Bizantyńsko-Ukraińskiego oraz Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Główne organizacje:

Stowarzyszenie Łemków,
Zjednoczenie Łemków (członek wspierający Związek Ukraińców w Polsce),
Fundacja Wspierania Mniejszości Łemkowskiej „Rutenika",
Stowarzyszenie „Ruska Bursa” w Gorlicach,
Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej.
Najważniejsze tytuły prasowe:

„Besida” - kwartalnik,
„Zahoroda” – kwartalnik,
„Watra” – kwartalnik,
„Rocznik Ruskiej Bursy”- rocznik,
„Łemkiwska Stotinka” - dodatek do ukraińskiego tygodnika "Nasze Słowo”.
Największe imprezy kulturalne:

„Łemkowska Watra” w Zdyni,
„Łemkowska Watra na Obczyźnie" w Michałowie,
Święto Łemkowskiej Tradycji „Od Rusal do Jana” w Zyndranowej k. Dukli,
Europejskie Spotkania Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Pod Kyczerą”,
„Łemkowska Jesień Twórcza” w Gorlicach i Krynicy,
„Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej” w Krynicy,
„Spotkania z Kulturą Łemkowską” w Gorzowie Wlkp.
Niemcy to najliczniejsza mniejszość narodowa zamieszkująca Polskę. Podczas przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań narodowość niemiecką zadeklarowało 147 094 obywateli polskich, w tym: w województwie opolskim - 104 399, śląskim - 30 531, dolnośląskim - 1 792, warmińsko-mazurskim - 4 311, pomorskim - 2 016, zachodniopomorskim - 1 014, wielkopolskim - 820, kujawsko-pomorskim - 636, lubuskim – 513, mazowieckim - 351, łódzkim - 263. Największe skupiska obywateli polskich narodowości niemieckiej znajdują się w centralnych i wschodnich powiatach województwa opolskiego: strzeleckim (20,62 % mieszkańców powiatu), opolskim (19,82 %), krapkowickim (18,38 %), oleskim (16,82 %), prudnickim (14,93 %), kędzierzyńsko-kozielskim (13,15 %), kluczborskim (9,75 %) i opolskim-miejskim (2,46 %) oraz w zachodnich powiatach województwa śląskiego: raciborskim (7,24 %), gliwickim (4,25 %), i lublinieckim (3,10 %). Na terenie 27 gmin województwa opolskiego i jednej gminy województwa śląskiego przedstawiciele mniejszości niemieckiej stanowią ponad 20 % mieszkańców gminy.

W Parlamencie zasiada jeden przedstawiciel mniejszości niemieckiej, wybrany z listy wyborczej komitetu mniejszości niemieckiej. W wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2006 r. mniejszość niemiecka wystawiała swoich kandydatów na terenie zamieszkałych przez Niemców gmin województwa opolskiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego. Na terenie Opolszczyzny środowiska mniejszości powołały komitet wyborczy „Mniejszość Niemiecka”. Lokalne komitety wyborcze mniejszości powstały również na terenie województwa śląskiego. Kandydaci mniejszości startowali także z list innych komitetów wyborczych. W wyniku wyborów siedmiu przedstawicieli mniejszości niemieckiej zasiada w sejmiku województwa opolskiego (przedstawiciel mniejszości pełni funkcję wicemarszałka województwa). W województwie opolskim mniejszość współtworzy koalicję rządzącą. Ponadto w sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego mandat sprawuje przedstawicielka mniejszości niemieckiej, wybrana z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego (jednocześnie pełni funkcję wicemarszałka województwa). Czterdziestu siedmiu przedstawicieli mniejszości niemieckiej zasiada w radach powiatów: strzeleckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, opolskiego, oleskiego, kluczborskiego i prudnickiego w województwie opolskim, pięciu zasiada w radzie powiatu raciborskiego w województwie śląskim. W powiatach strzeleckim i opolskim przedstawiciele mniejszości uzyskali większość mandatów. Dwudziestu sześciu przedstawicieli mniejszości niemieckiej zostało wybranych na stanowiska wójtów i burmistrzów gmin i miast województwa opolskiego, jeden reprezentant mniejszości pełni funkcję wójta w gminie na terenie województwa śląskiego. W radach miast i gmin województwa opolskiego zasiada 304 radnych należących do mniejszości niemieckiej. Na terenie województwa śląskiego mniejszość tę reprezentuje 22 radnych, natomiast w województwie warmińsko-mazurskim dwoje. W gminach i powiatach zamieszkałych przez przedstawicieli mniejszości niemieckiej odgrywają oni znaczącą rolę we władzach samorządowych, kierując niektórymi z jednostek samorządu terytorialnego samodzielnie bądź w koalicjach z innymi komitetami.

W roku szkolnym 2005/2006 języka niemieckiego uczyło się w 350 placówkach oświatowych 35 456 uczniów należących do tej mniejszości.

Przedstawiciele mniejszości niemieckiej są w większości katolikami, nieliczni (głównie zamieszkujący województwa Polski północnej) deklarują przynależność do Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego.

Główne organizacje:

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce - Związek reprezentuje 10 Towarzystw Społeczno-Kulturalnych działających w 10 województwach i ok. 600 kół terenowych. Do Związku należy 10 członków (organizacji) stałych i 7 organizacji zrzeszonych. Członkowie stali to: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców w województwie śląskim, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w województwie zachodnio-pomorskim, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w województwie wielkopolskim, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w województwie łódzkim, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w województwie lubuskim, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w województwie dolnośląskim, Związek Stowarzyszeń Niemieckich w byłych Prusach Wschodnich, Związek Mniejszości Niemieckiej w województwie pomorskim, Związek Ludności Pochodzenia Niemieckiego w województwie kujawsko-pomorskim. Organizacjami stowarzyszonymi są: Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Śląskich Rolników, Związek Śląskich Kobiet Wiejskich, Śląskie Towarzystwo Medyczne, Górnośląskie Towarzystwo Śpiewacze, Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku, Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa i Niemieckie Towarzystwo Oświatowe,
Niemiecka Wspólnota „Pojednanie i Przyszłość”,
Stowarzyszenie Mazurskie,
Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe.
Najważniejsze tytuły prasowe:

„Schlesisches Wochenblatt" - tygodnik,
„Mitteilungsblatt" - miesięcznik,
„Masurische Storchenpost" - miesięcznik,
„Zeszyty Edukacji Kulturalnej-Heft für Kultur und Bildung"- kwartalnik.
Największe imprezy kulturalne:

Festiwal Kultury Mniejszości Niemieckiej w Polsce,
Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim,
Konkurs Recytatorski w Języku Niemieckim „Młodzież Recytuje Poezję”,
Festyn Letni „Sommerfest” w Olsztynku,
Przegląd Orkiestr i Kapel Mniejszości Niemieckiej w Leśnicy,
Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej w Leśnicy,
Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach.
Ormianie to mniejszość narodowa, do której przynależność podczas przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zadeklarowało 262 obywateli polskich, w tym: w województwie mazowieckim - 73, wielkopolskim - 26, śląskim - 23, małopolskim - 22, lubuskim - 20. Kolonie ormiańskie powstałe około XI w. na Rusi Kijowskiej (Lwów, Łuck, Kamieniec Podolski) weszły w skład państwa Polskiego za panowania Kazimierza Wielkiego. W 1356 r. kolonie w Kamieńcu Podolskim i we Lwowie uzyskały potwierdzenie swojej autonomii, a Lwów został siedzibą biskupa ormiańskiego. Po II wojnie światowej polscy Ormianie z dawnych kresów południowo-wschodnich w większości repatriowali się na obecne tereny państwa Polskiego. Największe skupiska polskich Ormian znajdują się w Warszawie, Poznaniu i Krakowie. Ważnym centrum kulturalnym mniejszości ormiańskiej są też Gliwice.

Mniejszość ormiańska nie ma swoich przedstawicieli w Parlamencie. Mniejszość ta nie wystawiała również swoich kandydatów w wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2006 r.

W roku szkolnym 2005/2006 języka ormiańskiego uczyło się w 2 placówkach oświatowych (w Warszawie i Krakowie) 40 uczniów należących do tej mniejszości.

Mieszkający w Polsce Ormianie są przeważnie katolikami obrządku ormiańskiego lub łacińskiego.

Główne organizacje:

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne z siedzibą w Krakowie,
Związek Ormian w Polsce im. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach,
Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich z siedzibą w Warszawie
Fundacja Ormiańska KZKO.
Najważniejszy tytuł prasowy:

„Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego" - kwartalnik.
Największe imprezy kulturalne:

Obchody rocznicy ludobójstwa Ormian w 1915 r.,
Ogólnopolskie Spotkania Środowiska Ormiańskiego,
Dni ormiańskie w Krakowie.
Romowie to mniejszość etniczna, do której przynależność podczas przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zadeklarowało 12 731 obywateli polskich, w tym: w województwie małopolskim - 1 678, dolnośląskim - 1 319, mazowieckim - 1 291, śląskim - 1 189, wielkopolskim - 1 086, łódzkim - 1 018, opolskim - 847, podkarpackim - 712, zachodniopomorskim - 699, lubelskim - 670, kujawsko-pomorskim - 634, warmińsko-mazurskim - 426, podlaskim - 365, świętokrzyskim - 338, lubuskim - 272, pomorskim - 187. Romowie w Polsce należą do czterech grup etnicznych: Polska Roma, Romowie Karpaccy (Bergitka Roma), Kełderasze i Lowarzy.

Pierwszy dokument poświadczający obecność Romów w Polsce datowany jest na rok 1401 i pochodzi z Krakowa. Od XV w. wzdłuż łuku Karpat i od strony Niziny Węgierskiej przybywały do Polski i osiedlały się grupy wędrujących Romów. Ich potomkami są Romowie Karpaccy. Od XVI wieku do Polski zaczęli przybywać z Niemiec Romowie nazwani później Polska Roma. W II połowie XIX w. z terenów Siedmiogrodu i Wołoszczyzny rozpoczęła się migracja Kełderaszy (Kelderari - kotlarze) i Lowarów (Lovari - handlarze końmi).

Romowie Karpaccy (prowadzący osiadły tryb życia od kilkuset lat) zamieszkują górskie tereny województwa małopolskiego. Największy odsetek osób narodowości romskiej zamieszkuje gminę wiejską Bukowina Tatrzańska w powiecie tatrzańskim, gdzie 1,10 % mieszkańców gminy zadeklarowało w trakcie spisu powszechnego narodowość romską. Stosunkowo duże skupiska osób należących do grupy Bergitka Roma znajdują się także w miastach Górnego i Dolnego Śląska oraz w Nowej Hucie, gdzie w latach 50-tych XX wieku zatrudniano Romów w ramach tzw. polityki produktywizacyjnej. Większość Romów należących do pozostałych trzech grup prowadziła niegdyś wędrowny tryb życia. Obecnie przedstawiciele tych społeczności mieszkają głównie w miastach: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Mielcu i Puławach oraz wielu mniejszych ośrodkach miejskich. Jest to konsekwencją przymusowej polityki osiedleńczej prowadzonej przez władze PRL.

Mniejszość romska nie ma swoich przedstawicieli w Parlamencie. Osoby reprezentujące tę mniejszość kandydowały w wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2006 r. do władz niektórych gmin województw: mazowieckiego, małopolskiego, opolskiego i dolnośląskiego z list różnych komitetów wyborczych. Żaden z kandydatów związanych z tą mniejszością nie uzyskał jednak mandatu.

Romowie w Polsce to w zdecydowanej większości członkowie Kościoła Rzymskokatolickiego, są jednak także wśród nich wyznawcy prawosławia, członkowie Kościoła Zielonoświątkowców i Związku Świadków Jehowy.

Główne organizacje:

Centralna Rada Romów,
Stowarzyszenie Romów w Polsce,
Centrum Kultury Rromów w Polsce – Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne z siedzibą w Tarnowie,
Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Romów „Roma Union” z siedzibą we Włocławku,
Stowarzyszenia Romów we Wrocławiu „Romani Bacht”,
Stowarzyszenie Romów w Limanowej,
Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Romów w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu,
Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku,
Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce z siedzibą w Łodzi,
Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt”,
Romskie Stowarzyszenie Oświatowe „Harangos” z siedzibą w Krakowie,
Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce z siedzibą w Krakowie,
Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej „Kałe Jakha” z siedzibą w Krakowie,
Stowarzyszenie Romów w Krakowie,
Stowarzyszenie Społeczności Romskiej „Familia” w Tarnowie,
Stowarzyszenie Kultury Romskiej „Hitano” w Olsztynie,
Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.
Najważniejsze tytuły prasowe:

„Dialog – Pheniben” – miesięcznik,
„Rrom po Drom” – dwumiesięcznik,
„Romano Atmo” – dwumiesięcznik.
Największe imprezy kulturalne:

Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich „Romane Dyvesa” w Gorzowie Wielkopolskim,
Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów w Ciechocinku,
Obchody dnia pamięci o zagładzie Romów i Sinti organizowane na terenie byłego obozu KL Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu,
Uroczystości upamiętniające likwidację w 1942 r. tzw. Zigeunerlager-Litzmannstadt Getto w Łodzi,
Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów Tarnów-Żabno-Szczurowa.
Rosjanie to mniejszość narodowa, do której przynależność podczas przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zadeklarowało 3244 obywateli polskich, w tym: w województwie mazowieckim - 614, podlaskim - 511, dolnośląskim - 362, śląskim - 275, zachodniopomorskim - 221, pomorskim - 199, łódzkim - 179, wielkopolskim - 160, lubuskim - 124, warmińsko-mazurskim - 112, małopolskim - 106. Rosjanie mieszkający w Polsce wywodzą się głównie z kolejnych fal migracyjnych, w ramach których przybywali do Polski: w okresie rozbiorów, po rewolucji październikowej, w okresie PRL oraz po rozpadzie ZSRR. Przedstawiciele społeczności rosyjskiej należą w większości do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Ponadto w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim mieszkają staroobrzędowcy (starowiercy). Grupa ta, jako grupa wyznaniowa, powstała w drugiej połowie XVII wieku w wyniku rozłamu w rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Pod koniec XVIII wieku staroobrzędowcy osiedlili się na obecnych terenach Polski (Suwalszczyzna i Mazury) uchodząc przed prześladowaniami religijnymi. Najważniejszym czynnikiem identyfikacji tej grupy jest religia (prawosławie w obrządku Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego), a świadomość narodowa stanowi czynnik drugorzędny.

Mniejszość rosyjska nie ma swoich przedstawicieli w Parlamencie. Osoby reprezentujące tę mniejszość kandydowały w wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2006 r. z list różnych komitetów wyborczych. Żaden przedstawiciel mniejszości rosyjskiej nie uzyskał jednak mandatu.

Główne organizacje:

Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe z siedzibą w Białymstoku,
Stowarzyszenie „Wspólnota Rosyjska” z siedzibą w Warszawie,
Stowarzyszenie „Rosyjski Dom” z siedzibą w Warszawie,
Stowarzyszenie Staroobrzędowców w Polsce z siedzibą w Borze k/Augustowa.
Największe imprezy kulturalne:

Dni Kultury Rosyjskiej w Białymstoku,
Rosyjskie Wieczory organizowane w Warszawie,
Spotkania i Wieczory Rosyjskie organizowane w Białymstoku,
Konkurs Recytatorski Poezji Rosyjskiej,
Pikniki Staroobrzędowców w Gabowych Grądach.
Słowacy to mniejszość narodowa, do której przynależność podczas przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zadeklarowało 1 710 obywateli polskich, w tym: w województwie małopolskim - 1 572, śląskim - 40, mazowieckim - 20. Słowacy zamieszkują tradycyjnie tereny Spisza i Orawy. Największe skupiska mniejszości słowackiej to gminy: wiejska Nowy Targ (3,25 % ludności), Łapsze Niżne (2,64 %) i Jabłonka (1,25 %) - powiatu nowotarskiego oraz gmina Bukowina Tatrzańska (2,84 %) - powiatu tatrzańskiego.

Mniejszość słowacka nie ma swoich przedstawicieli w Parlamencie. Osoby reprezentujące tę mniejszość kandydowały w wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2006 r. do władz niektórych gmin województwa małopolskiego z list różnych komitetów wyborczych. Mandat uzyskała jedna kandydatka związana z mniejszością słowacką.

W roku szkolnym 2005/2006 języka słowackiego uczyło się w 11 placówkach oświatowych 279 uczniów należących do tej mniejszości.

Słowacy są w większości wiernymi Kościoła Rzymskokatolickiego.

Główna organizacja:

Towarzystwo Słowaków w Polsce.
Najważniejszy tytuł prasowy:

„Život" - miesięcznik.
Największe imprezy kulturalne:

Dni Kultury Słowackiej w Małopolsce,
Przegląd Krajańskich Orkiestr Dętych,
Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Krempachach.
Tatarzy to mniejszość etniczna, do której przynależność podczas przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zadeklarowało 447 obywateli polskich, w tym: w województwie podlaskim - 319, pomorskim - 28, mazowieckim - 22, wielkopolskim - 20. Tatarzy zamieszkują rdzenne kolonie tatarskie na Białostocczyźnie (Bohoniki i Kruszyniany) oraz miasta: Białystok, Sokółkę, Dąbrowę Białostocką i Gdańsk.

Polscy Tatarzy mieszkali na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego od końca XIV wieku. Ich przodkami byli emigranci lub uciekinierzy z terenów ówczesnej Złotej Ordy oraz z Krymu. Tatarzy w Polsce zatracili znajomość swojego ojczystego języka, pozostali natomiast wierni religii muzułmańskiej. Istotne znaczenie w życiu mniejszości tatarskiej odgrywa działalność Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Mniejszość tatarska nie ma swoich przedstawicieli w Parlamencie. Mniejszość ta nie wystawiała również swoich kandydatów w wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2006 r.

Główna organizacja:

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej,
Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej im. Leona Mirzy Kryczyńskiego.
Najważniejszy tytuł prasowy:

„Rocznik Tatarów Polskich”- rocznik.
Największa impreza kulturalna:

Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach Polskich.
Ukraińcy to mniejszość narodowa, do której przynależność podczas przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zadeklarowało 27 172 obywateli polskich, w tym: w województwie warmińsko-mazurskim - 11 881, zachodniopomorskim - 3 703, podkarpackim - 2 984, pomorskim - 2 831, dolnośląskim - 1 422, podlaskim - 1 366, lubuskim - 615, mazowieckim - 579, małopolskim - 472, lubelskim - 389, śląskim - 309. W wyniku przeprowadzonej w 1947 r. przez ówczesne władze komunistyczne akcji "Wisła" niemal cała ludność ukraińska, zamieszkująca tereny południowo-wschodniej Polski, została przesiedlona na tereny Polski północnej i zachodniej. W efekcie największe skupiska mniejszości ukraińskiej znajdują się obecnie na terenach województw: warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego. Części Ukraińców udało się uniknąć przesiedlenia z rodzimych terenów, a części pozwolono na powrót po 1956 r. Stąd też skupiska mniejszości ukraińskiej w województwach podkarpackim i małopolskim. Największe skupiska obywateli polskich narodowości ukraińskiej znajdują się w powiatach: węgorzewskim (6,03 % mieszkańców powiatu), gołdapskim (2,34 %), giżyckim (2,42 %), kętrzyńskim (1,53 %), bartoszyckim (3,30 %), elbląskim (2,07 %) i braniewskim (3,59 %) - województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie: sanockim (1,04 % mieszkańców) i w Przemyślu (1,20 %) - województwa podkarpackiego, powiecie człuchowskim (1,19 %) - województwa pomorskiego i powiecie szczecineckim (1,12 %) - województwa zachodniopomorskiego. Łącznie na terenie 9 gmin województw: warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i podkarpackiego przedstawiciele mniejszości ukraińskiej stanowią ponad 10 % mieszkańców gminy.

W Parlamencie zasiada jeden przedstawiciel mniejszości ukraińskiej wybrany z listy Platformy Obywatelskiej. W wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2006 r. mniejszość ukraińska nie wystawiła swoich komitetów wyborczych. Kandydaci reprezentujący tę mniejszość ubiegali się o mandaty z list różnych komitetów wyborczych, część z nich kandydowała z poparciem Związku Ukraińców w Polsce. Osoby należące do mniejszości kandydowały głównie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Poszczególni kandydaci zostali również zgłoszeni w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, podlaskim i dolnośląskim. W wyniku wyborów: przedstawiciel mniejszości ukraińskiej zasiada w sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego (pełni funkcję przewodniczącego sejmiku województwa), ośmiu zasiada w samorządach powiatowych (powiaty: ostródzki, kętrzyński, gołdapski, bartoszycki - województwa warmińsko-mazurskiego, powiaty: koszaliński i szczecinecki – województwa zachodniopomorskiego), dwóch pełni funkcję wójta (województwa dolnośląskie i warmińsko-mazurskie), osiem osób zasiada w radach gmin na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, jedna w radzie miasta Przemyśla (województwo podkarpackie).

W roku szkolnym 2005/2006 języka ukraińskiego uczyło się w 162 placówkach oświatowych 2740 uczniów należących do tej mniejszości.

Ukraińcy w Polsce należą w większości do dwóch kościołów: Kościoła Katolickiego Obrządku Bizantyńsko-Ukraińskiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Główne organizacje:

Związek Ukraińców w Polsce,
Związek Ukraińców Podlasia,
Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie,
Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej,
Związek Ukrainek,
Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie w Polsce,
Ukraińskie Towarzystwo Lekarskie,
Stowarzyszenie Ukraińców - Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego,
Organizacja Młodzieży Ukraińskiej „PŁAST”,
Ukraińskie Towarzystwo Historyczne,
Związek Niezależnej Młodzieży Ukraińskiej.
Najważniejsze tytuły prasowe:

„Nasze Słowo” - tygodnik,
„Nad Buhom i Narwoju" - dwumiesięcznik.
Największe imprezy kulturalne:

„Festiwal Kultury Ukraińskiej” w Sopocie,
„Młodzieżowy Jarmark” w Gdańsku,
Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu "Podlaska Jesień”,
„Bytowska Watra”,
„Spotkania Pogranicza” – Głębock,
„Dni Kultury Ukraińskiej” – organizowane w Szczecinie i Giżycku,
Dziecięcy Festiwal Kultury w Elblągu,
„Na Iwana, na Kupała” w Dubiczach Cerkiewnych,
Festiwal Ukraińskich Zespołów Dziecięcych w Koszalinie,
„Noc na Iwana Kupała” w Kruklankach,
Jarmark Folklorystyczny „Z malowanej skrzyni” w Kętrzynie,
„Pod wspólnym niebem” w Olsztynie,
Dni teatru ukraińskiego w Olsztynie.
Żydzi to mniejszość narodowa, do której przynależność podczas przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zadeklarowało 1 055 obywateli polskich, w tym: w województwie mazowieckim - 397, dolnośląskim - 204, śląskim - 92, łódzkim - 65, małopolskim - 50. Żydzi mieszkają w rozproszeniu, przede wszystkim w dużych miastach. Pierwsze wzmianki o Żydach na terenach polskich pochodzą z X wieku, a pierwszym oficjalnym polskim dokumentem nadającym Żydom przywileje i autonomię był statut kaliski z XIII wieku. Żydzi napływali do Polski ze względu na stosunkowo najlepsze (na tle nieustannych pogromów w Europie Zachodniej) warunki bezpiecznego życia i rozwoju własnej kultury oraz gwarantowaną przywilejami królewskimi autonomię gmin wyznaniowych. Liczba Żydów w Polsce tradycyjnie oscylowała w okolicach 10 % populacji (najwięcej w Europie). Rozwój żydowskiego życia w Polsce został brutalnie przerwany przez II wojnę światową i hitlerowską politykę Endlösung. Z ok. 3,5 miliona polskich Żydów wojnę przeżyło ok. 300 tys. W okresie PRL-u w kilku falach emigracyjnych wyjechała większość polskich Żydów. Po roku 1989 nastąpiło odrodzenie życia żydowskiego w Polsce. Wiele osób powróciło do swoich żydowskich korzeni. Powstały nowe organizacje działające na rzecz rozwoju życia społeczności żydowskiej w Polsce.

Mniejszość żydowska nie ma swoich przedstawicieli w Parlamencie. Mniejszość ta nie wystawiała również swoich kandydatów w wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2006 r.

W roku szkolnym 2005/2006 języka hebrajskiego uczyło się w 2 placówkach oświatowych (w Warszawie i Wrocławiu) 66 uczniów należących do tej mniejszości. Język jidysz (tradycyjny język Żydów polskich) nauczany jest na kursach organizowanych przez organizacje żydowskie.

Żydzi to wyznawcy religii mojżeszowej. Istotne znaczenie w życiu mniejszości żydowskiej odgrywa działalność Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

Główne organizacje:

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Żydów w Polsce,
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny,
Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej,
Fundacja „Shalom”,
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.
Najważniejsze tytuły prasowe:

„Dos Jidisze Wort - Słowo Żydowskie” - dwutygodnik,
„Midrasz” – miesięcznik.
Największe imprezy kulturalne:

Festiwal Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera”,
Dni Książki Żydowskiej w Warszawie,
Obchody Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim,

_________________
POMAMROCZMY RAZEM
POZDROWIENIA DLA "INNYCH" WG WIĘKSZOŚCI NIENORMALNYCH
www.malyruchgraniczny.info

Wisława Szymborska. Umrzeć - tego się nie robi kotu. Bo co ma począć kot w
pustym mieszkaniu.


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: MNIEJSZOŚCI NARODOWE
PostNapisane: N maja 23, 2010 2:01 am 
Ekspert
Ekspert
Avatar użytkownika

Dołączył(a): N lip 29, 2007 7:48 pm
Posty: 3850
Lokalizacja: z II piętra
Czy ktoś z mniejszości Narodowych, zagląda na to forum ?

_________________
Rozeźlony moderator smoleńskiego forum dopisuje pod cytowanymi przez "Nasz Dziennik" postami:
"Proszę, nie pytajcie już o KGB, FSB, UFO, Rosję Radziecką, niedźwiedzie i bałałajki".
PLAGIATOR - ALFONS CUDZYCH TALENTóW !!!


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: MNIEJSZOŚCI NARODOWE
PostNapisane: N maja 23, 2010 4:15 pm 
administrator
administrator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): Śr maja 12, 2010 3:28 pm
Posty: 288
KOTEK MAMROTEK napisał(a):
ok Ukraińcy mają już swoje forum a dlaczego nie ma reszty mniejszości na forum dyskryminacja jakaś czy co :?:

Nie swoje forum, tylko dział na forum. To po primo.
Secundo, Ukraińcy stanowią najliczniejszą mniejszość narodową w naszym regionie i do tego nieźle zorganizowaną, vide szkoła w Górowie Iławeckim. Stąd dział. Wymyślona na potrzeby "zaszumienia" na forum dyskryminacja nie ma tu nic do rzeczy.
Tertio, jeżeli przedstawiciel innej mniejszości chciałby mieć podobny dział na forum, nie widzę przeszkód. Nie chcę wyjść na złośliwca, ale raczej nie spodziewam się takiej prośby ze strony np. Łemków.

I tak już na koniec taka drobna uwaga - wiem, że niektórzy uważają, iż wklejenie na forum kilku, kilkunastu tysięcy znaków dodaje powagi ich "wypowiedzi". Pytanie tylko, czy ochota do czytania owych znaków u innych użytkowników jest równie wielka, jak wątpliwa satysfakcja autora, czyli mówiąc inaczej - a komu się to będzie chciało czytać?


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: MNIEJSZOŚCI NARODOWE
PostNapisane: N maja 23, 2010 6:55 pm 
Ekspert
Ekspert
Avatar użytkownika

Dołączył(a): N lip 29, 2007 7:48 pm
Posty: 3850
Lokalizacja: z II piętra
Czy zatem, na forum Olsztyna jest osoba,
która jest zaliczana do mniejszości narodowych ?

_________________
Rozeźlony moderator smoleńskiego forum dopisuje pod cytowanymi przez "Nasz Dziennik" postami:
"Proszę, nie pytajcie już o KGB, FSB, UFO, Rosję Radziecką, niedźwiedzie i bałałajki".
PLAGIATOR - ALFONS CUDZYCH TALENTóW !!!


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: MNIEJSZOŚCI NARODOWE
PostNapisane: Wt sie 17, 2010 7:23 pm 
Postępowy
Postępowy

Dołączył(a): Pt gru 04, 2009 9:27 pm
Posty: 238
Czyli wszyscy cudzoziemcy w Polsce mają jak u Pana Boga za piecem . My zaś przechlapane gdzie się da : w USA traktują nas :bad: ; w Kanadzie traktują nas paralizatorem ; o sasiadach nie wspomnę :P . Dlatego wiwat cudzoziemcy.


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: MNIEJSZOŚCI NARODOWE
PostNapisane: Cz wrz 16, 2010 4:21 pm 
Natchniony
Natchniony

Dołączył(a): So sie 21, 2010 10:32 pm
Posty: 582
Mc'FLY napisał(a):
Czy zatem, na forum Olsztyna jest osoba,
która jest zaliczana do mniejszości narodowych ?


Moj ulubieniec FLY !!!!!!! jako Warmiak nalezę (chyba) do mniejszości... :?:


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: MNIEJSZOŚCI NARODOWE
PostNapisane: N lis 14, 2010 10:02 pm 
Nowicjusz
Nowicjusz

Dołączył(a): N lis 14, 2010 9:49 pm
Posty: 5
Myślę, że wielu z forumowiczów nawet nie wiedząc może zaliczać się do mniejszości narodowych - 120 lat niewoli i dwie wojny w 20 wieku trochę namieszały w genach - samu przyznajcie :))

_________________
Wspomnienia z podróży
http://www.wspomnieniazpodrozy.pl
Moja prywatna stronka
http://www.rochowczyk.6467.pl


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: MNIEJSZOŚCI NARODOWE
PostNapisane: Śr gru 15, 2010 2:16 pm 
Postępowy
Postępowy

Dołączył(a): Wt gru 22, 2009 1:40 pm
Posty: 122
"ok Ukraińcy mają już swoje forum a dlaczego nie ma reszty mniejszości na forum dyskryminacja jakaś czy co ?"Tak. Ponieważ "reszta" to "mieszańcy". A takich jest przewaga. Jeśli należysz do rodziny ssaków, a pewnie należysz, to powinieneś wiedzieć że: najzdrowsi i najinteligentniejsi, są mieszańcy. Zauważ, wśród psowatych, najbardziej dodatnimi cechami wykazują się tkzw "kundle". Sam byłem świadkiem zdegenerowanej rasy krów, w pewnym gospodarstwie, gdzie krówka musiała być ustawiana tylnymi odnużami w dołku, ponieważ buchajowi brakowało wzrostu. W naszej gromadzie, panie chodzą w szpilkach. Czasem w bardzo wysokich szpilkach. Ale dla krówek, nikt jeszcze szpilek nie wymyślił.
Dlatego, śmiem twierdzić, że z tak bogatej w różne narody, Ojczyźnie. Mamy największe szanse przetrwania na świecie. I raczej nie dzielić, a spajać należy. Język Polski, jest językiem żywym i wystarczająco bogatym.


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: MNIEJSZOŚCI NARODOWE
PostNapisane: Śr gru 15, 2010 2:30 pm 
Nowicjusz
Nowicjusz

Dołączył(a): N lis 14, 2010 9:49 pm
Posty: 5
A jaki problem założyć forum - musi się tylko znaleźć chętny do założenia i użytkownicy - bez nich nie ma forum

_________________
Wspomnienia z podróży
http://www.wspomnieniazpodrozy.pl
Moja prywatna stronka
http://www.rochowczyk.6467.pl


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: MNIEJSZOŚCI NARODOWE
PostNapisane: Śr gru 15, 2010 7:16 pm 
Postępowy
Postępowy

Dołączył(a): Wt gru 22, 2009 1:40 pm
Posty: 122
:lol: Za Administratora:"Tertio, jeżeli przedstawiciel innej mniejszości chciałby mieć podobny dział na forum, nie widzę przeszkód. Nie chcę wyjść na złośliwca, ale raczej nie spodziewam się takiej prośby ze strony np. Łemków." :lol:
Zgłoś bezpośrednio do Administratora!


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: MNIEJSZOŚCI NARODOWE
PostNapisane: Cz kwi 19, 2012 9:56 am 
Nowicjusz
Nowicjusz

Dołączył(a): Śr kwi 18, 2012 9:44 am
Posty: 4
Dokładnie żadnej dyskryminacji tu nie dostrzegam


Góra
 Zobacz profil  
 
 Tytuł: Re: MNIEJSZOŚCI NARODOWE
PostNapisane: Śr lip 11, 2012 9:17 pm 
Ekspert
Ekspert

Dołączył(a): Śr lis 14, 2007 8:46 pm
Posty: 3558
Z powaga obchodziliśmy akcje Wisła to i z powaga obchodźmy rocznicę rzezi wołyńskiej.

http://niewiarygodne.pl/kat,1031987,tit ... omosc.html

_________________
Pozdrawiam usarzy
Czołem Waszmościom ! Nie ma lepszego he,he asa nad Jacka P -a
Grande


Góra
 Zobacz profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 12 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Skocz do:  
cron
Edytor Sp. z o.o. informuje, że nie ponosi odpowiedzialności i w żaden sposób nie ingeruje w treść wypowiedzi umieszczanych przez użytkowników na Forum.
Zastrzega sobie, w szczególności w przypadku zgłoszenia nadużycia, do usuwania treści sprzecznych z prawem, treści reklamowych, treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc oraz treści powszechnie uznanych za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety.

Przypominamy, że osoby zamieszczające opinie, o których mowa powyżej, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną. Uczestnicy Forum wm.pl poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach Forum wyrażają zgodę na publikowanie tych treści na łamach "Gazety Olsztyńskiej" oraz w innych mediach wydawanych przez Edytor Sp. z o.o. i Wydawcę Olsztyn Sp. z o.o.

Gazeta Olsztyńska Dziennik Elbl‘ski Portal Warmii i Mazur WM.pl Wypoczynek na Mazurach MojeMazury.pl Portal Orientacja.pl Nasz Olsztyniak Nasz Elbląg Nasz Ełk Fundacja Przyszłość dla dzieci Olsztyński Portal Studencki
POWERED_BY